logo scholar
ดูสินค้าในตะกร้า
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ Scholar สินค้าทุกหมวด ฟรีดาวน์โหลด พบปะพูดคุย ตัวแทนจำหน่าย ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 
 
My Clock
ฟัง นิทาน เพลง  ออนไลน์
thaibookrecommend
สินค้าทั้งหมด
Catalog Scholar
web mail
admin
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
ติดต่อผู้ขาย
ยืนยันการชำระเงิน
sos
 
SOS
 
   ดร.เชาวน์ ผู้ควบคุมฐานปฏิบัติการ sos ได้ทำการทดสอบ เพื่อคัดเลือกทีมกู้ภัย sos นำโดย มาร์โก้ วินเนอร์ ค้อตต้อน มอนี่ ร๊อคกี้ และบิงโก ทุกคนจะผ่านการทดสอบ ด่าน 1 ที่ ดร.เชาวน์ ได้วางแผนไว้หรือเปล่านะ ที่ต้องตะลุยป่าค้นหาหีบหยุดเวลา และทดสอบความรู้ ทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย

 
 
ฟรุ้ตตี้ เมืองผลไม้มหัศจรรย์

ทั้งชุด 72 แผ่น
ราคา 18,000 บาท

 
CD-ROM
 
product
 
  สื่อสำหรับเด็ก
mnh
ตอน 8 An Urgent Mission ปฏิบัติการณ์สายฟ้าแล...
ตอน 7 The Mystery of The Jungle ปริศนาป่าลึกล...
  ยังมีอีก >>>
  สื่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
Speaking ( ติวเข้มภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ Ad...
Reading ( ติวเข้มภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ Adm...
ติวเข้ม สรุปเนื้อหาสังคมศึกษา ม.ปลาย สาระประว...
  ยังมีอีก >>>
  สื่อต่างประเทศ
Comic ชุด สนทนาอังกฤษสำหรับงานโรงแรมและร้านอา...
Comic ชุด Everyday Business English Conversat...
Comic ชุด Everyday Business English Conversat...
  ยังมีอีก >>>
  สื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วีซีดี ชุด JAZZ DANCE เพื่อหุ่นสวย Fit & Firm...
วีซีดี ชุด Fit & Firm เอวจรดเท้าเพื่อเรือนร่า...
วีซีดี ชุด “เลี้ยงสุนัขให้แสนรู้ และสุขภาพดี”...
  ยังมีอีก >>>
 
 
 
สื่อสำหรับเด็ก สื่อระดับชั้นมัธยมศึกษา สื่อต่างประเทศ สื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

บริษัทสกอลลาร์ วิดีโอ จำกัด

             บริษัทสกอลลาร์ วิดีโอ จำกัด อุทิศตนให้กับการผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการรู้สำหรับเด็ก และเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม จินตนาการ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้น อย่างมีคุณภาพ และมีจิตสำนึกที่ดี
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

             บริษัทสกอลลาร์ วิดีโอ จำกัด ก่อตั้งมากว่า10 ปี ตั้งแต่ปี 2539 เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับครู นักเรียน และ ผู้ปกครองเป็นอย่างดีว่า เป็นผู้ผลิตสื่อที่มีประโยชน์ มีสาระความรู้สามารถนำไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

             สินค้าในกลุ่มเด็ก หนังสือนิทาน, ซีดี, วีซีดี, ซีดีรอมเสริมทักษะ ล้วนส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ ให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม จินตนาการ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และมีจิตสำนึกที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
             สินค้าในกลุ่มเยาวชน วีซีดีติวเข้มเตรียมแอดมิชชั่น วีซีดีที่มุ่งส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้เพิ่มพูนเทคนิคการเรียนรู้ใหม่ๆ จากอาจารย์ติวเตอร์ ในรายวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายการเรียนรู้ให้เข้าถึงตัวเยาวชนแม้จะอยู่ในที่ห่างไกล
             สินค้าในกลุ่มวัยทำงาน วีซีดี สอนภาษา ต่างๆ ช่วยเพิ่มพูนทักษะในด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฯลฯ และวีซีดีความรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆ รวมไปถึงวีซีดีเทคนิคการดูแลสุขภาพร่างกาย การออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
             สินค้าในกลุ่มผู้สูงอายุ วีซีดีสาธิตการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

บริษัทสกอลลาร์ วิดีโอ จำกัด
เลขที่ 341/1 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6121466, 02-6121482
E-mail : scholar@scholar.co.th
website: www.scholar.co.th

ปรัชญาการดำเนินงาน

             มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ไร้พิษภัยสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม จินตนาการ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และมีจิตสำนึกที่ดี เพื่อเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป


วิสัยทัศน์

             บริษัทสกอลลาร์ วิดีโอ จำกัด เป็นบริษัทจำกัด ที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพในการผลิต สร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อ
การศึกษาให้สังคมไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนของชาติ
ด้วยการเริ่มปลูกฝังตังแต่ในวัยเด็ก และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลกต่อไป


พันธกิจ

1. สร้างสรรค์ และผลิตผลงานเป็นสื่อต่างๆเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพและได้ มาตรฐาน
3. ส่งเสริมระบบการศึกษาให้เด็กไทยมีโอกาสได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเด็กโดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ในวัยแรกเริ่ม โดยสอดแทรกข้อคิดต่างๆไว้ใน สื่อสินค้า
5. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

กิจกรรมเพื่อสังคม

 

>> บริษัทสกอลลาร์ วิดีโอจำกัด ร่วมทำบุญ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา <<

8 ธันวาคม 2552

Pattaya
>> บริษัทสกอลลาร์ วิดีโอจำกัด ร่วมทำบุญ ณ บ้านเด็กอ่อนพญาไท <<
 
         
   
         
บ้านเด็กอ่อนราชวิถี   บ้านเด็กอ่อนราชวิถี   บ้านเด็กอ่อนราชวิถี
         
 
>> สกอลลาร์ ออกบูธตามงานต่างๆ <<
 
สกอลลาร์ออกบูธ   สกอลลาร์ออกบูธ   สกอลลาร์ออกบูธ
         
 
>> สกอลลาร์จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก <<
 
กิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก   กิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก
     
กิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก   กิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก
     
กิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก   กิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก
     
กิจกรรมสำหรับเด็ก   กิจกรรมสำหรับเด็ก   กิจกรรมสำหรับเด็ก
 
 
                   
   
 
     
  บริษัท สกอลลาร์ วิดีโอ จำกัด และ บริษัทไลบรารี่ จำกัด
23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 TEL : 0-2641-5276-9 FAX : 0-2641-5270